Køb for 1099,- og få et GRATIS smykkeskrin | Køb for 1199,- eller mere og få BÅDE et smykkeskrin og en overraskelse

Bliv inspireret

Hver måned vil vi vise jer vores bud på månedens armbånd. Armbåndene repræsenterer vores fortolkning af den pågældende måned - hvordan vi føler, hvad vi godt kan lide og hvem vi har lyst til at være.

Giv dine smykker nyt liv ved at kombinere dem på nye måder og sammensætte dem med andre farver med nye fortolkninger. Se alle armbåndene her og shop dit favorit månedsarmbånd.

Vis os dit månedsarmbånd på instagram. Brug hashtagget #trollbeadsbom og få dit armbånd vist her på siden.