Isikuandmed ja küpsistefunktsioonid

 

Isikuandmed ja küpsistefunktsioonid                                                                     Versioon: 1

 

Taust

Trollbeads A/S, CVR-number: 28 71 70 24, Toldbodgade 13, 1253 Kopenhaagen K (edaspidi „meie“ vastavas käändes) töötleb teie isikuandmeid vastavalt käesolevatele isikuandmete kaitse ja küpsiste põhimõtetele (edaspidi „isikuandmete kaitset käsitlevad põhimõtted“).

Käesolevates isikuandmete kaitset käsitlevate põhimõtetes ja meie müügitingimustes selgitatakse, kuidas Trollbeads töötleb isikuandmeid seoses meie kodulehe www.trollbeads.com kasutamise, meie toodete ostmise ja meie uudiskirjade tellimisega. Isikuandmete kaitset käsitlevate põhimõtete eesmärk on täpsustada, milliseid andmeid me kogume, miks me neid kogume ja milleks me neid kasutame.

Jätame endale õiguse isikuandmete kaitset käsitlevaid põhimõtteid aeg-ajalt ajakohastada ja seetõttu peaksite seda lehte korrapäraselt külastama, et oleksite kursis võimalike põhimõtete muudatustega.

 

Meie kogutavad andmed

Isikuandmed

Isikuandmed on teave, mida saab mingil viisil kasutada teie isiku tuvastamiseks, näiteks teie aadress, sugu, nimi jms.

Kogume ja salvestame andmeid, mida olete meile esitanud seoses meie kodulehe kasutamise, kasutajakonto registreerimise, tellimuste esitamise või nõusoleku andmisega meie uudiskirjade saamiseks.

Kogutud isikuandmeteks on tavaliselt teie ees- ja perekonnanimi, aadress, e-postiaadress, telefoninumber, makseteave jms.

Küpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida kasutame teie kasutajakogemuste parandamiseks ja sujuvamaks muutmiseks ning veebisaidi kohta statistika kogumiseks. Failid salvestatakse teie brauserisse, võimaldades meil teid ära tunda, kui te meie kodulehte järgmine kord külastate.

Te võite alati küpsistest keelduda või olemasolevad küpsised ära kustutada, kui muudate oma brauseri sätteid. Küpsistest keeldumine erineb brauseriti. Peaksite siiski silmas pidama, et küpsistest keeldumisel ei pruugi teatavad funktsioonid ja teenused interneti kasutamisel toimida. 

Lisateavet meie kasutatavate küpsiste ja eesmärkide kohta, mida me neid kasutame, meie küpsise deklaratsioonis meie veebisaidi jalus.

Küpsiste deklaratsioonis olevate küpsiste loendit uuendatakse pidevalt.

 

Kuidas me teie isikuandmeid kasutame?

Isikuandmeid, mida meile esitate, kasutatakse teie tellimuse täitmiseks, muu hulgas teiega tellimusega seotud küsimustes suhtlemiseks ning teie teavitamiseks ja teile eripakkumiste tegemiseks, näiteks eripakkumiste tegemiseks toodetele, mis sarnanevad teie poolt juba ostetud toodetele (välja arvatud juhul, kui teavitate meid, et ei soovi sellist teavet saada). Isikuandmeid kasutatakse ka teie uudiskirjade saatmiseks (edaspidi viidatakse eespoolöeldule kui „eesmärgile“).

Me töötleme teie kohta üksnes selliseid isikuandmeid, mis on eesmärgi täitmiseks asjakohased ja piisavad.

 

Kuidas me teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmeid hoitakse ELis asuvates serverites ja seega on teie isikuandmed alati andmekaitse üldmäärusega hõlmatud. Kasutame ainult ELi liikmesriikidest või riikidest, kes suudavad tagada teie andmete piisava kaitse, pärit andmete alamtöötlejaid

 

Turvalisus ja kaitse

Jälgime pidevalt, et me ise ja meie andmetöötlejad rakendaksid vajalikke tehnilisi ja korralduslikke turvameeteid, et tagada, et teie isikuandmed ei saaks juhuslikult või ebaseaduslikult hävida, kaotsi minna või kahjustada saada. Lisaks tagame, et neid ei jagata volitamata isikutega, neile ei võimaldata volitamata isikutel juurde pääseda, neid ei väärkasutata ega töödelda kehtivaid isikuandmete töötlemist käsitlevaid eeskirju rikkudes.

Juhul kui me turvarikkumise avastamisel leiame, et teie isikuandmete väärkasutamise oht on suur, siis teavitame teid sellisest turvarikkumisest viivitamata. Teavitame teid ühtlasi meetmetest, mida oleme võtnud selleks, et vähendada isikuandmete väärkasutamise ohtu.

 

Teie isikuandmete jagamine

Võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui usume, et see on vajalik, et:

  • täita seadust, kaasa arvatud juhul, kui oleme kohustatud edastama teie isikuandmeid õiguskaitseorganitele või neid nendega jagama;
  • rakendada või kasutada meie müügitingimusi;
  • kaitsta meie õigusi, vara, turvalisust, töötajaid ja teisi.
  • Kui eespool pole teisiti öeldud, siis teavitatakse teid teie isikuandmete jagamisest kolmandate isikutega ja teil on võimalik andmete jagamist ennetada.

 

Teie isikuandmete kustutamine

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vastavalt andmekaitse üldmäärusele lubatud, ja me kustutame teie andmeid, kui nende säilitamine ei ole enam eesmärgi täitmiseks vajalik. Andmete säilitamise perioodi pikkus sõltub andmete laadist ja nende säilitamise alusest.

 

Teie õigused

Vastavalt andmekaitse üldmääruse sätetele võite alati nõuda teavet ja ülevaadet andmetest, mida oleme teie kohta registreerinud ja nende registreerimisele vastu vaielda.

Kui olete meie kodulehel loonud kasutajakonto, saate igal ajal oma kontole sisse logida ja nõuda, et saaksite alla laadida koopia teabest, mida me teie kohta talletanud oleme. Samuti võite saata meile e-kirja aadressile dataprotection@trollbeads.com

Võite igal ajal nõuda, et teeksime teie isikuandmetesse parandusi, vaielda vastu nende säilitamisele või nõuda, et me piiraksime teie isikuandmete töötlemist.

Kui soovite oma isikuandmete töötlemise kohta esitada kaebuse, võtke palun ühendust kohaliku andmekaitseasutusega:

Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon) 
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Tel. +372 6274 135 
Fax +372 6274 137
e-mail: info@aki.ee 
Website: http://www.aki.ee/en

 

Vastutav andmetöötleja

Teie isikuandmeid kogub ja töötleb:

Trollbeads A/S
CVR-nr: 28717024
Toldbodgade 13
1253 Kopenhaagen K
dataprotection@trollbeads.com