Gyvenk laisvai

GYVENK LAISVAI

Išmintis nugali jėgą

IŠMINTIS NUGALI JĖGĄ