Tillgänglighetsförklaring

""

 

Trollbeads har åtagit sig att göra sin webbplats användbar för alla människor, inklusive personer med funktionsnedsättning genom att uppfylla eller överträffa kraven i riktlinjerna för tillgänglighet för webbinnehåll 2.0 nivå AA (WCAG 2.0 AA). Vi strävar efter att göra vår webbplats tillgänglig för alla.

Vi fortsätter att övervaka vår webbplats och se till att allt innehåll som tillhandahålls är tillgängligt för alla besökare. För att hjälpa oss i denna process har vi engagerat Bureau of Internet Accessibility (BoIA.org), ett tillgänglighetskonsultföretag, för att genomföra en fullständig tillgänglighetsgranskning bestående av både automatiserad och manuell testning av vår webbplats med en BoIA’s A11Y® plattform som ger oss specifika rekommendationer och som hjälper oss att säkerställa att vår webbnärvaro överensstämmer med WCAG 2.0 AA.

Observera
Det är viktigt att notera att insatserna på webbplatsen pågår kontinuerligt då vi arbetar för att genomföra relevanta förbättringar för att uppfylla WCAG 2.0 AA-riktlinjer över tid.

Vårt åtagande att hjälpa
Vi är dedikerade till att möta alla dina tillgänglighetsbehov. Om du har specifika frågor eller funderingar kring tillgängligheten till denna webbplats eller behöver hjälp med att använda de processer som finns på den här webbplatsen, har vi utbildad personal här på Trollbeads för att hjälpa dig. Kontakta oss direkt på +45 45 33 93 60 93 eller info@trollbeads.com. Vi hjälper gärna till att göra dina besök på vår webbplats så bra som möjligt.

Tredjepartsapplikationer
När du besöker vår webbplats kommer du att märka att vi använder tredjepartswebbplatser som Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube och Instagram för att ge information om Trollbeads. Även om individer kan ha problem med tillgång till dessa specifika webbplatser, kontrollerar eller åtgärdar inte Trollbeads hur innehållet visas.