Persondata & cookie politik

 

Persondata & cookie politik                                                                                  Version: 1

 

Bakgrund

Trollbeads A/S, CVR-nr.: 28 71 70 24, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen K (I enlighet med ”vi”, ”oss” och ”vår”) behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy för personuppgifter och cookies (I enlighet med "personuppgiftspolicyn").

Denna policy för personuppgifter, tillsammans med våra försäljningsvillkor, förklarar behandlingen av personuppgifter som Trollbeads genomför i samband med din användning av vår hemsida www.trollbeads.com, köp av våra produkter och anmälan till våra nyhetsbrev. Personuppgiftspolicyn är till för att klargöra vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi använder dem till.   

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera denna personuppgiftspolicy, och därför bör du besöka den här sidan regelbundet för att säkerställa att du är bekant med eventuella ändringar i den.

 

Uppgifter som vi samlar in

Personlig data

Personuppgifter är information som på ett eller annat sätt kan användas för att identifiera dig, som till exempel din adress, kön, namn med mera.

Vi samlar in och lagrar de uppgifter du har gett oss i samband med användningen av vår hemsida, registrering av ett användarkonto, beställning av produkter eller om du ger oss ditt samtycke till att skicka våra nyhetsbrev till dig.

De insamlade personuppgifterna innehåller vanligtvis ditt för- och efternamn, adress, e-post, telefonnummer, betalningsinformation med mera. 

Cookies

Cookies är små textfiler som vi använder för att förbättra och effektivisera din användarupplevelse och för webbplatsens statistiska ändamål. Filerna lagras i din webbläsare och låter oss känna igen dig när du besöker vår hemsida igen.

Du kan alltid avvisa cookies eller ta bort befintliga genom att ändra dina webbläsarinställningar. Hur du avvisar cookies varierar från webbläsare till webbläsare. Du bör dock notera att om du avvisar cookies kan det finnas vissa funktioner och tjänster som kommer att inaktiveras när du använder internet. 

Du hittar mer information om de enskilda cookies vi använder och syftet vi använder dem för i vår cookiedeklaration längst ner på vår webbplats.

Listan över cookies i Cookie-deklarationen uppdateras kontinuerligt.

 

Hur vi använder dina personuppgifter

De personuppgifter du ger oss används för att slutföra din beställning, inklusive för att kommunicera med dig angående din beställning och för att förse dig med information och specialerbjudanden, inklusive specialerbjudanden på liknande produkter som den / de du har köpt (om du inte har sagt till oss att du inte vill få sådan information). Personuppgifterna används också för att skicka nyhetsbrev (härefter benämns alla ovanstående som "Syftet").

Vi behandlar endast personuppgifter om dig som är relevanta och tillräckliga för att uppfylla detta syfte.

 

Hur vi lagrar dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras på servrar inom EU, och dina personuppgifter kommer därför alltid att omfattas av DSF Dataskyddsförordningen. Vi använder endast personuppgiftsansvariga medarbetare från EU-länder eller från länder som kan garantera att dina uppgifter är skyddade.

 

Säkerhet och skydd

Vi övervakar kontinuerligt att både vi och våra personuppgiftsansvariga medarbetare har genomfört nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter inte av misstag eller olagligt förstörs, förloras eller försämras. Dessutom ser vi till att de inte delas med eller nås av obehöriga parter, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med de vid varje tidpunkt gällande reglerna om behandling av personuppgifter.

Om vi utsätts för ett säkerhetsbrott där vi bedömer att det finns en hög risk för att dina personuppgifter missbrukas, kommer vi att informera dig om detta säkerhetsbrott utan onödigt dröjsmål. Vi kommer också att informera dig om de åtgärder vi har vidtagit för att minska risken för att dina personuppgifter missbrukas.

 

Utbyte av dina personuppgifter

Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part när vi anser att detta är nödvändigt för att:

  • följa lagstiftningen, inklusive om vi är skyldiga att vidarebefordra eller dela dina personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter
  • att tillämpa eller använda våra egna försäljningsvillkor eller
  • för att skydda våra rättigheter, egendom, säkerhet, anställda eller andra.
  • Om inte annat anges ovan kommer du att informeras när dina personuppgifter delas med tredje part och du kommer att kunna förhindra delning av dessa uppgifter.

 

Radering av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras under den tid det är tillåtet att göra det enligt DSF Dataskyddsförordningen, och vi kommer att radera dina uppgifter när det inte längre är nödvändigt att behålla dem för att uppfylla syftet. Hur länge din data kommer att sparas beror på vilken typ av information det är och av vilken grund den lagras.

Om du vill radera ditt konto med din personliga information, var god logga in på ditt konto och klicka på "Personlig Information" och sedan "Radera mitt konto". Var god notera att detta kommer att permanent radera din personliga information och vi kommer inte kunna återskapa ditt konto om du skulle ändra dig.

Om du vill ha en kopia på den information om dig som finns lagrad hos oss så kan du skicka oss en förfrågan genom info@trollbeads.com.

Så snart vi har mottagit din förfrågan så kommer vi att skicka informationen till din e-post inom sju arbetsdagar

Dina rättigheter

I enlighet med bestämmelserna i DSF Dataskyddsförordningen kan du alltid begära information om och insikt i vilka registrerade uppgifter vi har om dig och att invända mot denna registrering.

Om du har skapat ett användarkonto på vår hemsida kan du när som helst logga in på ditt konto och begära en nedladdningskopia av den information som vi har lagrat om dig. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till oss på data@protection@trollbeads.com 

Du kan när som helst kräva att vi korrigerar uppgifterna, motsätter oss att vi lagrar dem eller kräver att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. 

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter av oss, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Copenhagen K
Tel. +45 33 19 32 00
Fax +45 33 19 32 18
email: dt@datatilsynet.dk
Hemsida: http://www.datatilsynet.dk/

 

 

Personuppgiftsansvarig

Dina personuppgifter samlas in och behandlas av:

Trollbeads A/S
CVR no.: 28717024
Toldbodgade 13
1253 Copenhagen K
dataprotection@trollbeads.com