Kết quả tìm kiếm cho ""

Chặn với Bảng chữ cái

Kể câu chuyện của bạn với Bảng chữ cái mới!

Gold bangle with ABC Alphabet spacers.

Đánh vần thật to!

Hãy cho tôi điểm A và cho tôi điểm B. Hãy cho tôi thấy tình yêu của bạn và tôi sẽ làm cho bạn xem. Đó là thời gian để chia sẻ những câu chuyện. Đánh vần nó cho những người thân yêu với bạn.

Necklace with Moon and Stars pendant combined withan alphabet spacer

Những mảnh nhỏ của nghệ thuật

Những cái chặn có thể được sử dụng như một phần thiết kế riêng lẻ, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để tạo sự cân bằng trên vòng đeo tay hoặc vòng cổ. Thật khó để không yêu những tác phẩm nghệ thuật nhỏ này.

A B C spacers on gold bangle