Kết quả tìm kiếm cho ""

Infinite Virtues

Bộ sưu tập Infinite Virtues được lấy cảm hứng từ những đức tính được xác định bởi nhiều nhà triết học nổi tiếng trong suốt lịch sử. Một đức tính là một thói quen tốt được phát triển từ tình yêu dành cho người khác. Bộ sưu tập bao gồm 5 nút thắt - mỗi nút tượng trưng cho một trong năm đức tính.

Quarter block for Infinite Virtues landing page