Kết quả tìm kiếm cho ""

BẠC KÝ NGUYÊN CHẤT

Tất cả bắt đầu với bạc.

Bạc là một kim loại quý vô tận và nó có nguồn gốc sâu xa trong linh hồn của Trollbead. Từ hạt bạc đầu tiên được chế tác vào năm 1976, hơn một thập kỷ đã trôi qua trước khi chúng tôi bắt đầu chế tạo Trollbeads bằng các vật liệu khác. Bạc là trái tim của Trollbead - giống như gia đình.

Gia đình luôn là một phần quan trọng của Trollbead và cho đến ngày nay, gia đình sáng lập, Aagaard / Nielsen, vẫn đóng một vai trò quan trọng và tham gia vào tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp từ thiết kế, điêu khắc và sản xuất hạt cho đến cuộc sống hàng ngày tại Đan Mạch văn phòng.

Ngày nay, tất cả nhân viên và nhà thiết kế của Trollbeads đều được coi là gia đình với những câu chuyện độc đáo của riêng họ và tình yêu dành cho các hạt. Tại đây bạn có thể khám phá một số hạt bạc gần trung tâm của Trollbeads. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật với những câu chuyện mới.