Dành cho những em bé đáng yêu !

Sự khởi đầu của một câu chuyện nhỏ mới.

Chào đón một em bé mới là một phép lạ thực sự. Đánh dấu thời gian đặc biệt này bằng đồ trang sức tượng trưng cho tình yêu giữa cha mẹ và con cái. Chọn chuỗi hạt ghi lại khoảnh khắc của bạn và bắt đầu câu chuyện mới của bạn tại đây