Về hưu

Budding Pearl Spacer

Về hưu

Tất cả hoa trong khu vườn của bạn đã nở rộ.

Lưu ý rằng các Spacer không gắn được trên vòng đeo tay bằng da.

Ngọc trai nước ngọt nuôi.

  • Mã sản phẩm: TAGBE-00213
  • Trọng lượng: 3.85 g
  • Thành phần chính: Bạc 925
Nhà thiết kế: Søren Nielsen
Làm việc với Form
Nhà thiết kế: Søren Nielsen

Tất cả hoa trong khu vườn của bạn đã nở rộ.

Lưu ý rằng các Spacer không gắn được trên vòng đeo tay bằng da.

Ngọc trai nước ngọt nuôi.

  • Mã sản phẩm: TAGBE-00213
  • Trọng lượng: 3.85 g
  • Thành phần chính: Bạc 925

Designer | Søren Nielsen

Designer | Søren Nielsen

Sản phẩm Trollbead đầu tiên của tôi được thiết kế với hình khuôn mặt nhỏ, tạc trên bạc nguyên chất và xâu thành chuỗi hạt trên dây da. Mục đích của nó là để kể một câu chuyện và tạo điều kiện giao tiếp giữa con người dễ hiểu nhau hơn. 30 năm qua từ khi tôi bắt đầu công việc này và sản phẩm Trollbeads mới liên tiếp được ra mắt. Trolls, những câu chuyện, huyền thoại, và những nền văn hóa khác thường là niềm cảm hứng của tôi.

Thiết kế nổi tiếng bởi Søren Nielsen: