Về hưu

Rise Together

Chúng tôi đi lên mỗi ngày cùng với nhau
  • Mã sản phẩm: TAGBE-20163
  • Trọng lượng: 1.46 g
  • Thành phần chính: Bạc 925
Nhà thiết kế: Kim Buck
Làm việc với Form
Nhà thiết kế: Kim Buck
Chúng tôi đi lên mỗi ngày cùng với nhau
  • Mã sản phẩm: TAGBE-20163
  • Trọng lượng: 1.46 g
  • Thành phần chính: Bạc 925

Designer Kim Buck

Designer Kim Buck

Thật thú vị khi làm việc với Trollbeads, vì Trollbeads thực sự là cốt yếu của tất cả những gì về trang sức - đồ trang sức trở thành một loại bùa hộ mệnh dành cho chúng ta và có một ý nghĩa rất riêng dành cho người mang nó. Chúng tôi xây dựng một mối quan hệ với các đồ trang sức từ lúc chúng tôi có được nó, có thể là một món quà từ người yêu thương, và kéo dài mối quan hệ này ngày qua ngày, và cuối cùng trang sức rất quan trọng đối với chúng tôi.

Thiết kế nổi tiếng bởi Kim Buck: