Below the Surface Leather Bracelet

The best things in life are often found below the surface. This supple leather bracelet is decorated with the Sterling silver beads Flying Fish and Hiding Conch, the glass bead Nature Unity, the gemstone Calcite Rock and Nodes of Joy in 18K gold. The bracelet comes in a generous length that will wrap around your wrist twice. It is finished with a Turn Around Lock. You can always add more beads to the bracelet to continue your story.

  • Mã sản phẩm: Below the Surface Leather Bracelet
  • Trọng lượng: 18.36 g
  • Thành phần chính: Da
Nhà thiết kế: Trollbeads Design Group
  • Chọn Chiều dài
Làm việc với Form
Chọn mẫu sản phẩm sẵn có
Nhà thiết kế: Trollbeads Design Group

The best things in life are often found below the surface. This supple leather bracelet is decorated with the Sterling silver beads Flying Fish and Hiding Conch, the glass bead Nature Unity, the gemstone Calcite Rock and Nodes of Joy in 18K gold. The bracelet comes in a generous length that will wrap around your wrist twice. It is finished with a Turn Around Lock. You can always add more beads to the bracelet to continue your story.

  • Mã sản phẩm: Below the Surface Leather Bracelet
  • Trọng lượng: 18.36 g
  • Thành phần chính: Da

Designer Nhóm nhà thiết kế Trollbeads

Designer Nhóm nhà thiết kế Trollbeads

Vòng đeo tay và dây chuyền của chúng tôi giúp bạn dễ dàng để tìm thấy những món quà hoàn hảo hoặc bắt đầu bộ sưu tập Trollbeads của riêng bạn. Mỗi sản phẩm được thực hiện chu đáo bao gồm nhiều hạt với những chất liệu, màu sắc và phong cách khác nhau, cũng như khóa và vòng tay, hoặc vòng cổ, đều được phối sẵn thành bộ với nhiều phong cách mà mức giá khác nhau.

Thiết kế nổi tiếng bởi Trollbeads Design Group: