Heart Bangle

Heart shaped and an elegant way to wear your Trollbeads.
Use the bangle alone with your favourite Trollbeads or let several bangles decorate your wrist. Use spacers at each end to hold the beads.

The Heart bangle is the newest carrier and a new edition to the existing bangle family. It is designed by Danish jewellery designer Mette Saabye and is made from Sterling silver. The ends of the bangle are heart shaped which gives the bangle its shape. It has a very elegant look. The bangle is from the Stardust collection.

  • Mã sản phẩm: Heart Bangle
  • Trọng lượng: 8.80 g
  • Thành phần chính: Bạc 925
Nhà thiết kế: Mette Saabye
Giá: ₫3,765,000.00
  • Chọn Kích cở
Làm việc với Form
Chọn mẫu sản phẩm sẵn có
Nhà thiết kế: Mette Saabye

Heart shaped and an elegant way to wear your Trollbeads.
Use the bangle alone with your favourite Trollbeads or let several bangles decorate your wrist. Use spacers at each end to hold the beads.

The Heart bangle is the newest carrier and a new edition to the existing bangle family. It is designed by Danish jewellery designer Mette Saabye and is made from Sterling silver. The ends of the bangle are heart shaped which gives the bangle its shape. It has a very elegant look. The bangle is from the Stardust collection.

  • Mã sản phẩm: Heart Bangle
  • Trọng lượng: 8.80 g
  • Thành phần chính: Bạc 925

Designer Mette Saabye

Designer Mette Saabye

Mette Saabye sinh năm 1969, và được đào tạo trở thành một thợ kim hoàn chuyên nghiệp. Cô đã nghiên cứu thiết kế đồ trang sức ở Florence, tại Fuji Studio và tại Viện Kim loại quý nơi cô tốt nghiệp vào năm 1996. Kể từ khi đó, cô trở thành một nhà thiết kế đồ trang sức và cũng là một nghệ sĩ.

Thiết kế nổi tiếng bởi Mette Saabye: