Passion Beat Ring

Follow the rhythm of your passions.

  • Mã sản phẩm: Passion Beat Ring
  • Trọng lượng: 2.53 g
  • Thành phần chính: Bạc 925
Nhà thiết kế: Ragnar R. Jørgensen
Giá: ₫1,845,000.00
  • Chọn Đường tròn
Làm việc với Form
Chọn mẫu sản phẩm sẵn có
Nhà thiết kế: Ragnar R. Jørgensen

Follow the rhythm of your passions.

  • Mã sản phẩm: Passion Beat Ring
  • Trọng lượng: 2.53 g
  • Thành phần chính: Bạc 925

Designer Ragnar R. Jørgensen

Designer Ragnar R. Jørgensen

Ragnar R. Jørgensen đã được đào tạo như một thợ kim hoàn bậc thầy ở Mỹ và Đan Mạch, và đã có những kinh nghiệm độc đáo khi việc với đồ trang sức ở Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Mỹ.
Ragnar R. Jørgensen là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng đồ trang sức của Đan Mạch ngày nay, sở hữu một studio riêng tại Copenhagen.

Thiết kế nổi tiếng bởi Ragnar R. Jørgensen: