Về hưu

Citrine Facet Ring

Về hưu

This ring left the collection in 2021.

Citrine is said to increase, magnify and clarify personal power and energy. This makes it a gemstone of will, power and happiness. Here it is in a spectacular ring.

Please note: These genuine natural materials are absolutely unique. They vary in colour and have unique inclusions and features that show their great age and natural beauty.

 

  • Mã sản phẩm: Citrine Facet Ring
  • Trọng lượng: 8.27 g
  • Thành phần chính: Bạc 925
Nhà thiết kế: Søren Nielsen
  • Chọn Đường tròn
Làm việc với Form
Chọn mẫu sản phẩm sẵn có
Nhà thiết kế: Søren Nielsen

This ring left the collection in 2021.

Citrine is said to increase, magnify and clarify personal power and energy. This makes it a gemstone of will, power and happiness. Here it is in a spectacular ring.

Please note: These genuine natural materials are absolutely unique. They vary in colour and have unique inclusions and features that show their great age and natural beauty.

 

  • Mã sản phẩm: Citrine Facet Ring
  • Trọng lượng: 8.27 g
  • Thành phần chính: Bạc 925

Designer | Søren Nielsen

Designer | Søren Nielsen

Sản phẩm Trollbead đầu tiên của tôi được thiết kế với hình khuôn mặt nhỏ, tạc trên bạc nguyên chất và xâu thành chuỗi hạt trên dây da. Mục đích của nó là để kể một câu chuyện và tạo điều kiện giao tiếp giữa con người dễ hiểu nhau hơn. 30 năm qua từ khi tôi bắt đầu công việc này và sản phẩm Trollbeads mới liên tiếp được ra mắt. Trolls, những câu chuyện, huyền thoại, và những nền văn hóa khác thường là niềm cảm hứng của tôi.

Thiết kế nổi tiếng bởi Søren Nielsen: