Độc quyền tại cửa hàng

Honey Bee Bead

"No time to be idle” said the busy bee.

Honey Bee is a limited edition, released for Trollbeads Day 2020 and includes a 2020 stamp.

Please note: Glass is a fantastic material. Each glass bead is handmade from red-hot glass in the open flame and no two glass beads are ever completely alike. This goes for size, colouration and pattern. Your bead is absolutely unique and may have slight variations from the bead pictured.

  • Mã sản phẩm: TGLBE-30050
  • Trọng lượng: 2.00 g
  • Thành phần chính: Thủy tinh
Nhà thiết kế: Neetu Gupta
Giá: ₫1,169,000.00
Làm việc với Form
Nhà thiết kế: Neetu Gupta

"No time to be idle” said the busy bee.

Honey Bee is a limited edition, released for Trollbeads Day 2020 and includes a 2020 stamp.

Please note: Glass is a fantastic material. Each glass bead is handmade from red-hot glass in the open flame and no two glass beads are ever completely alike. This goes for size, colouration and pattern. Your bead is absolutely unique and may have slight variations from the bead pictured.

  • Mã sản phẩm: TGLBE-30050
  • Trọng lượng: 2.00 g
  • Thành phần chính: Thủy tinh

Designer | Neetu Gupta

Designer | Neetu Gupta

Tôi tin vào tình yêu, lòng dũng cảm, kiên trì và đức tin. Tôi nghĩ rằng tiếng cười là liều thuốc tốt nhất và đời sống phải được đầy đủ. Tôi tin vào luật thu hút. Tôi sinh năm 1974 tại Thành phố Jaipur (Ấn Độ), đó là vùng đất của màu sắc, văn hóa, truyền thống và đồ trang sức. Điều này luôn luôn truyền cảm hứng cho tôi trong cách này hay cách khác, nghệ thuật luôn luôn là một sở thích của tôi.

Thiết kế nổi tiếng bởi Neetu Gupta:

₫1,169,000.00