High ball Leather Bracelet

It is not just a sport, it is a lifestyle. The High Ball bracelet is strung with the glass bead Tropical Conch, a Copper bead and the gemstone Blue Tiger Eye. The bracelet comes in a generous length that will wrap around your wrist twice. It is finished with a Lock of Wisdom. You can always add more beads to the bracelet to continue your story.

  • Mã sản phẩm: High ball Leather Bracelet
  • Trọng lượng: 16.10 g
  • Thành phần chính: Da
Nhà thiết kế: Trollbeads Design Group
Giá: ₫6,515,000.00
  • Chọn Chiều dài
Working with form
Chọn mẫu sản phẩm sẵn có
Nhà thiết kế: Trollbeads Design Group

It is not just a sport, it is a lifestyle. The High Ball bracelet is strung with the glass bead Tropical Conch, a Copper bead and the gemstone Blue Tiger Eye. The bracelet comes in a generous length that will wrap around your wrist twice. It is finished with a Lock of Wisdom. You can always add more beads to the bracelet to continue your story.

  • Mã sản phẩm: High ball Leather Bracelet
  • Trọng lượng: 16.10 g
  • Thành phần chính: Da

Designer Nhóm nhà thiết kế Trollbeads

Designer Nhóm nhà thiết kế Trollbeads

Vòng đeo tay và dây chuyền của chúng tôi giúp bạn dễ dàng để tìm thấy những món quà hoàn hảo hoặc bắt đầu bộ sưu tập Trollbeads của riêng bạn. Mỗi sản phẩm được thực hiện chu đáo bao gồm nhiều hạt với những chất liệu, màu sắc và phong cách khác nhau, cũng như khóa và vòng tay, hoặc vòng cổ, đều được phối sẵn thành bộ với nhiều phong cách mà mức giá khác nhau.

Thiết kế nổi tiếng bởi Trollbeads Design Group: