Misty Bubble Joy Bead

"Một tâm hồn trong sáng và vô tội không bao giờ sợ gì cả." - Elizabeth 1

  • Mã sản phẩm: TGLBE-10464
  • Trọng lượng: 1.95 g
  • Thành phần chính: Thủy tinh
Giá: ₫1,010,000.00
Làm việc với Form

Còn hàng

"Một tâm hồn trong sáng và vô tội không bao giờ sợ gì cả." - Elizabeth 1

  • Mã sản phẩm: TGLBE-10464
  • Trọng lượng: 1.95 g
  • Thành phần chính: Thủy tinh

Designer | Tenzin Phuntsok và Kalden Chophel

Designer | Tenzin Phuntsok và Kalden Chophel

Kalden Chophel là một trong những người đầu tiên từ Tây Tạng mà Lise Aagaard giới thiệu và đào tạo trong việc sáng tạo hạt thủy tinh vào mùa xuân năm 2005. Tenzin Phuntsok nghe nói về một công ty chế tạo đồ trang sức đẹp bằng thủy tinh, và ông đã ngay lập tức bị thu hút.

Thiết kế nổi tiếng bởi Tenzin Phuntsok and Kalden Chophel: