Unfolding Ring

Life is full of opportunities. Be sure to grab them all.

This exquisite statement ring is handcrafted in Sterling silver. The ring tells a tale of new opportunities unfolding each day, reminding us to have an open mind and meet each day with open arms.

  • Mã sản phẩm: Unfolding Ring
  • Trọng lượng: 5.63 g
  • Thành phần chính: Bạc 925
Nhà thiết kế: Søren Nielsen
Giá: ₫3,840,000.00
  • Chọn Đường tròn
Working with form
Chọn mẫu sản phẩm sẵn có
Nhà thiết kế: Søren Nielsen

Life is full of opportunities. Be sure to grab them all.

This exquisite statement ring is handcrafted in Sterling silver. The ring tells a tale of new opportunities unfolding each day, reminding us to have an open mind and meet each day with open arms.

  • Mã sản phẩm: Unfolding Ring
  • Trọng lượng: 5.63 g
  • Thành phần chính: Bạc 925

Designer Søren Nielsen

Designer Søren Nielsen

Sản phẩm Trollbead đầu tiên của tôi được thiết kế với hình khuôn mặt nhỏ, tạc trên bạc nguyên chất và xâu thành chuỗi hạt trên dây da. Mục đích của nó là để kể một câu chuyện và tạo điều kiện giao tiếp giữa con người dễ hiểu nhau hơn. 30 năm qua từ khi tôi bắt đầu công việc này và sản phẩm Trollbeads mới liên tiếp được ra mắt. Trolls, những câu chuyện, huyền thoại, và những nền văn hóa khác thường là niềm cảm hứng của tôi.

Thiết kế nổi tiếng bởi Søren Nielsen:

₫1,370,000.00