Sản phẩm hết hàng.

New Year Celebration


Chúc mừng năm mới! Đã đến lúc đặt ra cho mình những hy vọng và ước mơ mới.

  • Mã sản phẩm: TGLBE-20147
  • Trọng lượng: 2.45 g
  • Thành phần chính: Thủy tinh
Nhà thiết kế: Neetu Gupta
Làm việc với Form
Nhà thiết kế: Neetu Gupta


Chúc mừng năm mới! Đã đến lúc đặt ra cho mình những hy vọng và ước mơ mới.

  • Mã sản phẩm: TGLBE-20147
  • Trọng lượng: 2.45 g
  • Thành phần chính: Thủy tinh

Designer | Neetu Gupta

Designer | Neetu Gupta

Tôi tin vào tình yêu, lòng dũng cảm, kiên trì và đức tin. Tôi nghĩ rằng tiếng cười là liều thuốc tốt nhất và đời sống phải được đầy đủ. Tôi tin vào luật thu hút. Tôi sinh năm 1974 tại Thành phố Jaipur (Ấn Độ), đó là vùng đất của màu sắc, văn hóa, truyền thống và đồ trang sức. Điều này luôn luôn truyền cảm hứng cho tôi trong cách này hay cách khác, nghệ thuật luôn luôn là một sở thích của tôi.

Thiết kế nổi tiếng bởi Neetu Gupta: