Plum Tree Bracelet

Be patient and know that the finest fruit comes from trees that grow slow.
Bracelet with Plum Tree - a limited edition, released for Trollbeads Day 2020.

  • Mã sản phẩm: Plum Tree Bracelet
  • Trọng lượng: 13.17 g
  • Thành phần chính: Bạc 925
Nhà thiết kế: Trollbeads Design Group
Giá: ₫5,795,000.00
  • Chọn Chiều dài
Làm việc với Form
Chọn mẫu sản phẩm sẵn có
Nhà thiết kế: Trollbeads Design Group

Be patient and know that the finest fruit comes from trees that grow slow.
Bracelet with Plum Tree - a limited edition, released for Trollbeads Day 2020.

  • Mã sản phẩm: Plum Tree Bracelet
  • Trọng lượng: 13.17 g
  • Thành phần chính: Bạc 925

Designer | Nhóm nhà thiết kế Trollbeads

Designer | Nhóm nhà thiết kế Trollbeads

Vòng đeo tay và dây chuyền của chúng tôi giúp bạn dễ dàng để tìm thấy những món quà hoàn hảo hoặc bắt đầu bộ sưu tập Trollbeads của riêng bạn. Mỗi sản phẩm được thực hiện chu đáo bao gồm nhiều hạt với những chất liệu, màu sắc và phong cách khác nhau, cũng như khóa và vòng tay, hoặc vòng cổ, đều được phối sẵn thành bộ với nhiều phong cách mà mức giá khác nhau.

Thiết kế nổi tiếng bởi Trollbeads Design Group: