Độc quyền tại cửa hàng

Savvy Salmon Bead

Độc quyền tại cửa hàng

Đi du lịch để ngắm nhìn thế giới, nhưng hãy nhớ bạn đến từ đâu.

Đây là Phiên bản giới hạn. Phiên bản Giới hạn là những hạt quý hiếm hoặc độc đáo chỉ được phát hành với số lượng rất nhỏ.

Xin lưu ý: Thủy tinh là một vật liệu tuyệt vời. Mỗi hạt thủy tinh đều được làm thủ công từ thủy tinh nung đỏ trên ngọn lửa trần và không có hai hạt thủy tinh nào giống nhau hoàn toàn. Điều này liên quan đến kích thước, màu sắc và kiểu mẫu. Hạt của bạn là phiên bản hoàn toàn độc đáo và có thể có một số biến thể nhỏ hơn so với hạt trong hình.

  • Mã sản phẩm: TGLBE-20277
  • Trọng lượng: 2.00 g
  • Thành phần chính: Thủy tinh
Giá: ₫1,670,000.00
Làm việc với Form

Đi du lịch để ngắm nhìn thế giới, nhưng hãy nhớ bạn đến từ đâu.

Đây là Phiên bản giới hạn. Phiên bản Giới hạn là những hạt quý hiếm hoặc độc đáo chỉ được phát hành với số lượng rất nhỏ.

Xin lưu ý: Thủy tinh là một vật liệu tuyệt vời. Mỗi hạt thủy tinh đều được làm thủ công từ thủy tinh nung đỏ trên ngọn lửa trần và không có hai hạt thủy tinh nào giống nhau hoàn toàn. Điều này liên quan đến kích thước, màu sắc và kiểu mẫu. Hạt của bạn là phiên bản hoàn toàn độc đáo và có thể có một số biến thể nhỏ hơn so với hạt trong hình.

  • Mã sản phẩm: TGLBE-20277
  • Trọng lượng: 2.00 g
  • Thành phần chính: Thủy tinh

Designer | Tenzin Phuntsok và Kalden Chophel

Designer | Tenzin Phuntsok và Kalden Chophel

Kalden Chophel là một trong những người đầu tiên từ Tây Tạng mà Lise Aagaard giới thiệu và đào tạo trong việc sáng tạo hạt thủy tinh vào mùa xuân năm 2005. Tenzin Phuntsok nghe nói về một công ty chế tạo đồ trang sức đẹp bằng thủy tinh, và ông đã ngay lập tức bị thu hút.

Thiết kế nổi tiếng bởi Tenzin Phuntsok and Kalden Chophel: