Kết quả tìm kiếm cho ""
Deck with Designer image

Nhà Thiết Kế

Những Nhà thiết kế là trọng tâm của thương hiệu Trollbeads. Đó là những người đã tạo ra tổng thể bộ sưu tập của thương hiệu; Họ sử dụng các chất liệu chất lượng cao cấp và tỉ mỉ, khéo léo để tạo nên sản phẩm Trollbeads nổi bật ra khỏi những đối thủ cạnh tranh chung quanh. Ngày nay, hơn 90 nhà thiết kế đã góp phần vào việc thiết kế tất cả sản phẩm Trollbeads.