Về hưu

Trollbeads

Hạt này rời khỏi bộ sưu tập vào năm 2000

Khi lần đầu tiên được giới thiệu, các câu chuyện của hạt được tạo ra 'ngay tại chỗ' khi chúng ta trò chuyện với khách hàng trong cửa hàng đồ trang sức. Những câu chuyện không bao giờ được ghi lại, vì mỗi khách hàng về cơ bản tạo ra câu chuyện của riêng họ cho hạt.
  • Mã sản phẩm: TAGBE-20150
  • Trọng lượng: 0.00 g
  • Thành phần chính: Bạc 925
Nhà thiết kế: Svend Nielsen
Làm việc với Form
Nhà thiết kế: Svend Nielsen
Hạt này rời khỏi bộ sưu tập vào năm 2000

Khi lần đầu tiên được giới thiệu, các câu chuyện của hạt được tạo ra 'ngay tại chỗ' khi chúng ta trò chuyện với khách hàng trong cửa hàng đồ trang sức. Những câu chuyện không bao giờ được ghi lại, vì mỗi khách hàng về cơ bản tạo ra câu chuyện của riêng họ cho hạt.
  • Mã sản phẩm: TAGBE-20150
  • Trọng lượng: 0.00 g
  • Thành phần chính: Bạc 925

Designer Svend Nielsen

Designer Svend Nielsen

"Tôi bắt đầu vào học nghề cùng tám người khác từ năm 1932 đến năm 1937. Hạt bead cho vòng đeo tay là một khái niệm hoàn toàn mới thời bấy giờ...những tờ báo viết nhiều về nó. Chúng tôi bắt đầu thiết kế thêm các dây chuổi và vòng tay bằng vàng.
Bất cứ thứ gì chúng tôi làm đều bán được! Khách hàng không muốn chúng ta quá nghệ thuật! Nhưng nếu sáng tao “điều khác biệt” “điều mới”, thì được xem là tốt.

Thiết kế nổi tiếng bởi Svend Nielsen:

₫925,000.00