Kết quả tìm kiếm cho ""
New Wisdom is the new jewellery spring collection from Trollbeads New Wisdom is the new jewellery spring collection from Trollbeads

Bộ Sưu Tập New Wisdom

Chào mừng ngày mới!

"Sự khôn ngoan nằm ở chỗ bạn nhận ra những gì bạn chưa biết" - Socrates

New Wisdom collection with designs close to the true Trollbeads DNA
Tượng trưng cho sự theo đuổi trí tuệ của bạn...

Hạt New Wisdom Bead

New Wisdom collection with designs close to the true Trollbeads DNA

Hoa khoe sắc

The New Wisdom collection brings new affirmation spacers

Những tác phẩm nghệ thuật nho nhỏ

Hạt chặn (Spacers) được điêu khắc bằng bạc nguyên chất truyền tải những thông điệp tích cực.

New Wisdom is the new jewellery spring collection from Trollbeads
The New Wisdom collection brings new glass beads and kits in stunning and bright colours
All glass beads are handmade
Sáng Tạo Từ Thủy Tinh

Sản Phẩm Thủy Tinh Được Sản Xuất Bằng Tay